Learn more about collecting leads

Za rok od

690 zł

Language Station jest akredytowanym centrum Teddy Eddie

Put there some sentences about your course. Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore.

531 88 44 35
milanowek@languagestation.pl

Kurs angielskiego Teddy Eddie jest:

Zastanawiasz się czy zapisać dziecko na kurs?
Zapoznaj się z cechami programu!

PRZYJAZNY
ponieważ nauka odbywa się w formie zabawy w niewielkich grupach i w ładnych, kolorowych salach

AMBITNY
ponieważ zawiera wyjątkowo duży zasób słów, zwrotów i tekstów, a same zajęcia prowadzone są przez wykwalifikowaną kadrę pod stałym nadzorem metodycznym

WESOŁY
bo zawiera dużo dziecięcego humoru i bajkową oprawę

BLISKI
naturalnemu przyswajaniu języka i prawdziwie komunikacyjny

BOGATY
zarówno jeśli chodzi o zestaw ucznia, jak i materiał językowy pozwalający na całkowite ‘zanurzenie się’ w języku obcym

WIARYGODNY
bo zasady licencyjne stoją na straży wysokiego standardu realizacji kursów i odpowiedniego przygotowania nauczycieli

PRZYJAZNY RODZICOM
zawiera ‘Poradnik dla rodziców’ oraz zapewnia bieżącą informację na temat kursu w postaci lekcji otwartych, regularnych e-maili, spotkań z rodzicami oraz rzetelnego systemu ewaluacji postępów dziecka

WIELOPOZIOMOWY
gwarantuje rozwój, płynne przejścia na kolejne poziomy oraz kontynuację procesu nauczania

ELASTYCZNY
ponieważ zaspokaja potrzeby dzieci w różnym wieku i na różnym poziomie

co wyróżnia kurs Teddy Eddie?

prowadzący zajęcia uczestniczą w serii szkoleń dotyczących metodyki nauczania języka obcego, specyfiki pracy z dziećmi w wieku przedszkolnym, oraz pracy z metodą. Lekcje są regularnie hospitowane i omawiane z Opiekunem Progra

Lektorzy

Bardzo ważnym aspektem Programu jest KONTAKT LEKTORA Z RODZICAMI, którzy mogą liczyć na: lekcje otwarte maile z informacjami na temat przerabianego materiału oraz propozycjami powtórek z dzieckiem w domu regularne, ustne informacje dla rodziców na temat postępów grupy, czy indywidualnych dzieci udzielane po zajęciach pisemne raporty o postępach dziecka (co semestr)

Kontakt lektora z rodzicami

 • PODRĘCZNIK Z ĆWICZENIAMI CD
 • PORADNIK DLA RODZICÓW
 • DVD/dostęp do platformy edukacyjnej
 • SECRET BOOKLET – mini-książeczka z obrazkami lub:
 • multiROM deDOMO
 • SECRET STICKERS – zestaw naklejek
 • TECZKA

Zestaw ucznia w cenie kursu

Zobacz film o Teddy Eddie

Nasi lektorzy

Magda Gołembiewska

CEO of Company.com

Jestem lektorem, dla którego pasją jest uczenie dzieci języka obcego tak, aby jednocześnie osiągały one jak najlepsze efekty nauki i miały z tego radość, aby chciały się uczyć i posługiwać tym językiem na co dzień. Na zajęciach lubię bawić się z dziećmi, śpiewać, tańczyć aby w radosnej i przyjaznej atmosferze się uczyły.

Najważniejsze dla mnie jest rzetelne przygotowanie i dobra organizacja. Gwarantuję dobrą zabawę podczas zajęć, uwielubiam kreatywne rozwiązania, mam wciąż nowe pomysły na urozmaicanie zajęć poprzez gry i zabawy językowe.

CEO of Company.com

Joanna Ciechowicz

Anthony Smith

CEO of Company.com

Lorem ipsum dolor sit amet, consetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua.

Lorem ipsum dolor sit amet, consetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua.

CEO of Company.com

Anthony Smith

Ewaluacja wyników nauczania

Nie sprzedajemy kota w worku, my nie obiecujemy a gwarantujemy wyniki w nauce angielskiego dzieci

 • Pierwszym celem metody jest zadowolenie dziecka – zależy nam, by polubiło naukę języka obcego, chętnie przychodziło na lekcje i pewnie czuło się w środowisku klasy. Dlatego ważne i celowe jest obserwowanie reakcji, zachowań i postępów dziecka oraz dzielenie się tymi spostrzeżeniami z lektorem.
 • Weryfikowanie postępów językowych dziecka bywa rzeczą niełatwą dla rodzica, ale i dla lektora. Dzieje się tak dlatego, że bardzo często zachowanie dziecka znacznie różni się na zajęciach i w domu. Zdarza się, że w klasie uczeń euforycznie bierze udział w zajęciach, wszystko rozumie, śpiewa piosenki i gra w gry, natomiast w domu nie potrafi lub nie chce niczym się pochwalić. Czasami zdarza się odwrotnie: w domu dziecko jest aktywne, opowiada rodzicom bajki, gra z nimi w gry, śpiewa piosenki, a na lekcji jest ciche, bardziej nieśmiałe i prawie się nie odzywa.
 • Dlatego zachęcamy do częstego kontaktu z lektorem, wzajemnej wymiany informacji i współpracy.
 • Informacje na temat podstawowych umiejętności i wiedzy, którą dziecko będzie nabywać w trakcie kursu zostały zawarte w „Poradniku dla rodziców”.

 • Minimum programowe jest takie samo dla wszystkich uczniów. Często jednak postępy dzieci są znacznie większe. Czy i kiedy tak się dzieje, zależy od wielu czynników: frekwencji, wieku dziecka, lat nauki, osłuchania w domu, indywidualnych predyspozycji i charakteru.

 • Pod koniec każdego semestru lektor przygotowuje szczegółowy Raport o Postępach Dziecka, w którym brane są pod uwagę: – stopień opanowania słownictwa – stopień zgłębienia przerabianych tekstów – umiejętność reagowania na polecenia i odpowiadania na pytania, – udział w grach i zabawach.

Najważniejsze założenia metodyki Teddy Eddie

Więcej niż zabawa i osłuchanie

Nauka języka angielskiego dla dzieci to dużo więcej niż zabawa i osłuchanie. Wymierne efekty są bardzo ważne i osiągalne.

Efekt „zanurzenia” w języku

Język to nie zbiór pojedynczych słówek przedstawionych na obrazkach. Liczą się zdania, teksty, dłuższe wypowiedzi i manipulowanie językiem. Dopiero to daje efekt „zanurzenia” w języku.

Przemawia do nowoczesnego dziecka

Zawartość kursu musi przemawiać do nowoczesnego dziecka. Ciekawość wzbudzają raczej nowoczesne nagrania, humor, styl z gier komputerowych czy kreskówek, nie grzeczne śpiewające ptaszki i latające motylki. Dzisiejsze dzieci lubią i chcą być cool.

Informacje dla rodziców

Rodzica nie należy zamęczać, ale żeby był zadowolony, trzeba go informować, inspirować i wzbudzać zaangażowanie. Bez nacisków, nie nachalnie, ale jednak systemowo i z głową. Satysfakcja rodzica, jako klienta, jest tak samo ważna jak zadowolenie dziecka.

Wysiłki lektora idą w kierunku intensyfikacji zajęć podczas lekcji i nawiązywaniu relacji z rodzicami, dlatego przygotowanie zajęć powinno obciążać w jak najmniejszym stopniu i nie zabierać dużo czasu.

Narzędzia ułatwiające organizację

Osoba zarządzająca kadrą lektorska i opiekująca się kursami otrzymuje jak najwięcej narzędzi ułatwiających organizację i monitorowanie kursów.

Łatwe przygotowanie zajęć

Teraz wiesz już wszystko o Teddy Eddie :)

Przyjdź do nas i zobacz jak to działa na
bezpłatnej lekcji pokazowej!

TEDDY EDDIE start
dla dzieci 2-3 letnich

TEDDY EDDIE
dla dzieci 3-5 letnich

TEDDY EDDIE high
dla dzieci 6-7 letnich

Poziomy kursu i cennik

30 zajęć po 45 minut

1 zajęcia / tydzień


1 wpłata

890 zł


2 wpłaty

I rata: 518 zł II rata: 417 zł


10 wpłat

I rata: 150 zł kolejne: 95 zł

60 zajęć po 35 minut

2 zajęcia / tydzień


1 wpłata

1080 zł


2 wpłaty

I rata: 618 zł II rata: 517 zł


10 wpłat

I rata: 165 zł kolejne: 115 zł

60 zajęć po 45 minut

2 zajęcia / tydzień


1 wpłata

1190 zł


2 wpłaty

I rata: 724 zł II rata: 633 zł


10 wpłat

I rata: 195 zł kolejne: 137 zł

Używamy ciasteczek.OK